Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met MSP
Mentor B.V., Transistorstraat 71D, 1322CK Almere KVK 72999888 Flevoland.

Versie: 09-08-2022 V1.1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie
die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u
verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website https://www.mspmentor.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u
gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar
vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat MSP Mentor in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens
opslaat. MSP Mentor gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het verzenden van de nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • bedrijfsnaam;
 • naam;
 • e-mailadres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag binnen deze website.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring
genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen,
verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door
u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft
verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de
overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

MSP Mentor maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens,
onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo
zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw
persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website correct te laten functioneren. Cookies zijn kleine
informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen
van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De
informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde
servers van MSP Mentor of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of
  functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische
  cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw
persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen
en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder
ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de
website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies:
– Het onthouden van uw voorkeur van de cookie instellingen (bewaartermijn is 30 dagen).

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen
krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende
analytische cookies: producten en services, benchmarking, technische ondersteuning en accountspecialisten. Google
Analytics bewaart de gegevens 18 maanden.
In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch
geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet
worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te
accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere
websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch
verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te
verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding
van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing
op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat
deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om
de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.
Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@mspmentor.nl of door telefonisch contact met ons op te
nemen via 085 – 0028 911 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde
persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

MSP Mentor B.V.
Transistorstraat 71D, 1322CK Almere
KvK 72999888 Flevoland

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.