ISO Certificering

ISO Certificering

Werken met ISO-normen

De ISO-normen zijn internationale standaarden voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Het werken zonder de ISO-standaarden is voor de IT-branche zo langzamerhand ondenkbaar geworden. Door uw bedrijf ook nog eens te laten certificeren, heeft u voor uw klanten een overtuigend bewijs in handen dat u voldoet aan hun eisen.

Alle normen zijn gebaseerd op een vergelijkbaar managementsysteem waarbij risico gebaseerd denken centraal staat. Zo speelt u in op risico’s, kansen, bedreigingen, nieuwe trends en verwachtingen.

Dit managementsysteem helpt u:

  • de prestaties van de onderneming te verbeteren;
  • te voldoen aan de eisen van de klant;
  • te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • het verhogen van de klanttevredenheid;
  • het verhogen van de werknemerstevredenheid;
  • bij het ontwikkelen van de juiste producten.

Certificering voor een of meerdere ISO-normen is uiteindelijk een stok achter de deur om continu aandacht te besteden aan het professionaliseren van uw bedrijf en het bereiken van uw doelen.

Klanten zoeken borging dat er aan hun wensen en eisen wordt voldaan, een certificaat geeft u bij voorbaat al antwoord op deze belangrijke vragen.

Wij kunnen u helpen met het kiezen van de juiste norm(en) voor uw bedrijf en het vormgeven van het managementsysteem. Hierbij nemen we uw bedrijf als uitgangspunt en niet de norm.

Risico gebaseerd denken

Strategie is vooruitkijken. Dat is waar het met uw visie voor het bedrijf om draait. De belangrijkste basis van een managementsysteem is de contextanalyse. Deze bestaat uit een stakeholder- en risicoanalyse. Hiermee weet u hoe u de strategische doelen van het bedrijf bereikt en volgt u continu de voortgang. Het wordt makkelijker om in te spelen op veranderingen waardoor u zo nodig de strategie moet aanpassen.

ISO 9001

Met ISO 9001 heeft u een kwaliteitsmanagementsysteem wat helpt uw bedrijfsvoering te optimaliseren. De strategie is gebaseerd op groei, kwaliteit en marktontwikkeling. Wie kan voldoen aan de actuele vraag in de markt waarbij goede kwaliteit verzekerd is, is in staat het bedrijf te laten groeien. Dit kan groei in bedrijfsomvang zijn, maar ook aanbod en kennis. Het komt uiteindelijk de continuïteit van het bedrijf ten goede.